Anasayfa » Site Haritası
Tarihçe
  » DİSKİ Tarihçesi
  » Suyun Tarihçesi
  » Diyarbakır Tarihi
  » Video

Yönetim
  » Yönetim Kurulu Tanımı ve Görevleri
  » Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  » Organizasyon Şeması
  » Genel Kurul Üyeleri
  » Mevzuat - Yönetmelikler
        - Arşiv Yönetmeliği
        - Disiplin Yönetmeliği
        - Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
        - İhale Yönetmeliği
        - Telsiz Yönetmeliği
        - Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
        - Tarifeler Yönetmeliği
        - DİSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluşu
        - DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
        - İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
        - Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
        - Teftiş Kurulu Yönetmeliği
        - Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
        - Gözeli Havza Koruma Yönetmeliği
        - Dicle Barajı Gölü Havza Koruma Yönetmeliği
        - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  » Genel Kurul Kararları
        - Genel Kurul Kararları
        - Genel Kurul Kararları - Arşiv
          - 2010
          - 2011
          - 2012
          - 2013
          - 2014
          - 2015
          - 2016
          - 2017
  » Görev ve Çalışma Yönergeleri
  » DİSKİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum
  » Performans Programı 2018
  » Stratejik Plan 2015
  » 2017 Yılı Faaliyet Raporu
        - 1. Bölüm
        - 2. Bölüm
        - 3. Bölüm
        - 4. Bölüm
  » DİSKİ İç Kontrol Eylem Planı - 2018
  » Misyon & Vizyonumuz
  » Etik Kurulu Üyeleri
  » Kamu Görevlileri Etik Rehberi
  » Kamu Hizmet Standartları

Birimler
  » İnsan Kaynakları
  » Abone İşleri
  » Bilgi İşlem
  » Strateji Geliştirme
  » İçmesuyu
  » Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi
  » Elektrik Makine ve Malzeme İkmal
  » Su Tesisleri
  » Destek Hizmetleri
  » İşletmeler (1. Bölge)
  » İşletmeler (2. Bölge)
  » Yatırım ve İnşaat

e-Diski
  » e-Ödeme
  » Telefon Hizmetleri
  » Üye Bilgileriniz
  » Borc Sorgulama
  » e-itiraz
  » e-fatura

İhaleler
  » Geçmiş İhaleler
  » Güncel İhaleler

İletişim
  » DİSKİ İletişim
  » Vezne Adresleri
  » Şubeler ve Telefonları

Beyaz Masa
  » Bilgi Edinme
  » Beyaz Masa

  » Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Analiz Tarifeleri
  » Su Kaçakları Tarifesi
  » Kanalizasyon ait Ücretler Yaptırımlar Tarifesi
  » Abonelik Ücretleri


DİSKİ
  » Haberler
  » Günlük Çalışmalarımız
        - İçme Suyu Çalışmaları
        - Kanalizasyon Çalışmaları
  » Veznelerimiz
  » Basında DİSKİ

          - Hukuk Müşavirliği
          - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
          - Genel Müdür Yard. (İdari ve Mali)
            - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
              - İnsan Kaynakları Şube Müd.
              - Hizmet Alımı Şube Müd.
              - Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müd.
            - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
              - Muhasebe Şube Müd.
              - Tahsilat ve Gelirler Şube Müd.
              - Strateji Geliştirme Şube Müd.
              - Ön Mali Kontrol Şube Müd.
            - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
              - Abone İşleri Şube Müd.
              - İdari Su Kaçakları Şube Müd.
              - Alacak Takip Şube Müd.
              - Tahakkuk İşleri Şube Müd.
              - Sayaç İşleri Şube Müd.
            - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
              - İdari İşler Şube Müd.
              - İhaleler Şube Müd.
              - Güvenlik Şube Müd.
          - Genel Müdür Yard. (İlçeler)
            - İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)
              - Bismil Şube Müd.
              - Silvan Şube Müd.
              - Çınar Şube Müd.
              - Kulp Şube Müd.
              - Lice Şube Müd.
              - Hazro Şube Müd.
              - Kocaköy Şube Müd.
            - İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)
              - Ergani Şube Müd.
              - Çermik Şube Müd.
              - Dicle Şube Müd.
              - Eğil Şube Müd.
              - Hani Şube Müd.
              - Çüngüş Şube Müd.
            - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı
              - Makine İkmal Şube Müd.
              - Su Kuyuları ve Pompalar Şube Müd.
              - Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Şube Müd.
            - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
              - Yazılım Şube Müd.
              - Donanım Şube Müd.
            - Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
              - İçmesuyu Arıtma Şube Müd.
              - Atıksu Arıtma Şube Müd.
              - Laboratuvar Şube Müd.
          - Genel Müdür Yard. (Teknik)
            - İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
              - İçmesuyu Bakım ve Onarım Şube Müd.
              - İçmesuyu İşletme Şube Müd.
              - GIS ve SCADA Şube Müd.
            - Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı
              - Atıksu Şebeke İşletme Şube Müd.
              - Yağmur Suyu ve Teknik Hizmetler Şube Müd.
              - İlçeler Şebeke İşletme Şube Müd.
            - Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
              - Terfi İstasyonları Şube Müd.
              - İsale Hatları ve Su Depoları Şube Müd.
              - İçmesuyu Sanitasyon Şube Müd.
            - Projeler Daire Başkanlığı
              - Yatırımlar Şube Müd.
              - Harita Emlak ve İstimlak Şube Müd.
              - AR - GE Şube Müd.
            - Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
              - Müşteri Hizmetleri Şube Müd.
              - Kurumsal İletişim Şube Müd.
          - Uzmanlar
          - İç Denetim

SSS

Pratik Bilgiler

Su Analiz Raporu
  » Su Analiz Raporu - Güncel
  » Su Analiz Raporu - Arşiv
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2012
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2012
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2012
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2012
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2012
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2012
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2012
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2012
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2012
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2013
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2013
        - Su Analiz Raporu - Mart 2013
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2013
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2013
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2013
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2013
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2013
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2013
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2013
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2013
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2013
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2014
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2014
        - Su Analiz Raporu - Mart 2014
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2014
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2014
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2014
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2014
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2014
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2014
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2014
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2014
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2014
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2015
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2015
        - Su Analiz Raporu - Mart 2015
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2015
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2015
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2015
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2015
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2015
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2015
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2015
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2015
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2015
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2016
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2016
        - Su Analiz Raporu - Mart 2016
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2016
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2016
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2016
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2016
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2016
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2016
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2016
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2016
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2016
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2017
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2017
        - Su Analiz Raporu - Mart 2017
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2017
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2017
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2017
        - Su Analiz Raporu - Temmuz 2017
        - Su Analiz Raporu - Ağustos 2017
        - Su Analiz Raporu - Eylül 2017
        - Su Analiz Raporu - Ekim 2017
        - Su Analiz Raporu - Kasım 2017
        - Su Analiz Raporu - Aralık 2017
        - Su Analiz Raporu - Ocak 2018
        - Su Analiz Raporu - Şubat 2018
        - Su Analiz Raporu - Mart 2018
        - Su Analiz Raporu - Nisan 2018
        - Su Analiz Raporu - Mayıs 2018
        - Su Analiz Raporu - Haziran 2018Stratejik Plan 2015


 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü