Anasayfa » Tarihçe » DİSKİ Tarihçesi

Diski TarihçesiDİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR  SU   VE  KANALİZASYON  İDARESİ  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ

 
KURULUŞ
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 Mayıs 1995 tarih ve 22277 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 95 / 6750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kurulmuş olup 01.01.1996 tarihinde Kamu Tüzel Kişiliği’ni kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle,  Diyarbakır’ın su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek görevi, DİSKİ Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir.


DİSKİ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca ( DİSKİ ) rumuzu ile anılır. DİSKİ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabiidir.
 
DİSKİ’NİN  GÖREV  VE  YETKİLERİ :
DİSKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır:

  • Her türlü içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakımı ile onarımını yaptırmanın yanı sıra gerekli yenilemelere girişmek de DİSKİ’nin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.
  • Kullanılmış ve yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, zararsız bir biçimde boşaltılarak yerine ulaştırılmasında DİSKİ yetkilidir. Sulardan yeniden yaralanılması amacıyla abonelerden başlanarak; suların toplanacak veya bırakılacak noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak, yaptırma; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmakla yükümlüdür. Kurulu olanları devralıp işletmek, bakım ile onarımını yapmak, yaptırmak için gerekli yenilemelere girişmek ile yükümlüdür.
  • DİSKİ’nin diğer bir görevi de bölge içindeki su kaynaklarının (göl ve akarsu ) kıyıları gibi  yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklardan sağlanan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulması faaliyetinde bulunulması girişimini önlemek ve bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktır.
  • Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktır.
  • Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak, işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.
  • Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılınması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.....
     

 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü