Abone İşleri Daire Başkanıe-mail   : [email protected]

  

GÖREV TANIMI:

  • Her türlü abone kayıtlarının ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
  • Sayaçların belirlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüketilen su miktarının tespit edilmesi, gerekli kontrollerin yapılması ve fatura çıkarılmasını sağlamak.
  • Tahakkuklara ait itirazları değerlendirerek çözüme ulaştırılmasını sağlamak.
  • Abonelerin tesisatlarında takılı bulunan su sayaçlarının sürekli çalışır halde bulunmasını ve arızalı sayaçların yeni veya yenilenmiş sayaçla değiştirilmesini sağlamak.
  • Depozito(güvence) bedellerinin tespit edilerek artırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak ve abonelere ait istatistiksel bilgi ve dokümanların çıkartılmasını sağlamak.
  • İlgili Daire Başkanlıkları ile birlikte su ve atık su ücret tarifelerini hazırlayıp, Genel Müdürlüğe sunmak,
  • Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştırarak seri halde yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin mevzuatın günün koşullarına ve ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla yeni teknolojileri ve usulleri kullanmakla (hizmet alımı) gerekli etüt ve araştırmaların yapılmasını, mevzuat tasarılarının hazırlanmasını, mevzuat ve emirlerin personele duyurularak uygulanmasını sağlamak
  • Genel Müdürlükçe verilen görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.

 


 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü