Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şube Müd.Makine İkmal Şube Müd.

Makine İkmal Şube MüdürlüğüGörev Tanımı: 

  • Kuruma ait tüm araç ve iş makinelerinin birimlerin ihtiyaçlarına göre sevk edilmesini sağlamak,
  • Araçların bakım periyotlarını, yakıt tüketimlerini izleme, verimlilik açısından değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,
  • İdare çalışmalarının aksamaması için kendisine bağlı personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak biçimde görevlendirilmesini sağlamak.
  • İdareye ait tüm araçların (binek, iş makinesi vb.) yıkama, yağlama vb. bakımlarının yerine getirilmesini sağlamak,
  • Araçların bakım için gerekli olan yedek parça ve akaryakıtı temin ederek günlük, aylık ve yıllık stok miktarlarını planlamak.
  • Çalışmalar ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
  • Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun  kullanılmasını sağlamak,
  • Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek 

 

(412) 252 29 90 - bilgi@diski.gov.tr
© 2014 Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü