Anasayfa » Organizasyon Şeması » Genel Kurul » Genel Müdür » Genel Müdür Yard. (Teknik) » Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Su Tesisleri Daire BaşkanlığıGÖREV TANIMI:

 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, ihtiyacı karşılayacak suyun temini, temin edilen suyun standartlara uygunluğunu sağlamak,
 • Ana isale hatlarının işletilmesini ve korozyona karşı korunmasını sağlamak.
 • Yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilerek arıtılan suyun ihtiyaca göre depo ve terfi merkezlerine dağıtımını yapmak.
 • İçmesuyu Arıtma Tesislerini en etkin ve en verimli şekilde işletmek, tesisin tüm mekanik ve elektrik/elektronik donanımının periyodik bakımını yapmak ve arızaların giderilmesini sağlamak,
 • Üretilen suyun kimyasal ve biyolojik analizlerini belirlenen periyotlarla yaparak su kalitesini sağlamak,
 • Abonelere verilen suyun tesisten itibaren şebekenin en uç noktalarında uygunluğunu kontrol etmek, bu konuda ilgili kuruluşlarla gerekli irtibatı kurmak ve alınacak tedbirleri tespit ederek gereğini yapmak,
 • Su temin edilen baraj, havza, sondaj kuyuları vb. kaynakları korumak amacıyla çevre güvenliğini sağlamak, kirlilik yüklerini belirlemek ve bertaraf etmek için bilimsel çalışmalar yapmak/yaptırmak, gerekli önlemlerin alınması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Özel ve tüzel kişilere ait su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Emrinde çalışanların yıllık mazeret, ücretsiz ve diğer izin taleplerini birimin iş akışını aksatmayacak şekilde hazırlayarak amirine sunmak.
 • Elemanlarının iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak.
 • Genel Müdürlükçe verilen görev yetki ve sorumluluğu dahilindeki diğer işleri yapmak.

 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü