Anasayfa » Yönetim » Misyon & Vizyonumuz

Misyon & VizyonumuzMİSYONUMUZ

Kentin gelişimine paralel olarak su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde kent halkının kullanımına sunmak, atıksuları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek.

VİZYONUMUZ

Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek kalitede hizmet sunan, sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLER

Dinamik, katılımcı, şeffaf bir yönetim tarzı, 

İnsan ve çevre odaklı

Sağlıklı su ve çevre bilinci,

Kaliteden ödün vermeyen,

İddialı, etkin, verimli ve sürekli hizmet sunmak,

DİSKİ’nin tüm çalışanları, yasalar çerçevesinde belirlenen misyon ve kendisi için hedeflediği vizyon doğrultusunda halka hizmet verirken, aşağıdaki temel ilkelere göre hareket etmektedir.

İşbirliği ve Katılımcılık

İlgili paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yapılarak, proje uygulama çabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak.

Sosyal Sorumluluk

Topluma karşı sorumlu olmak, vatandaşa sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek.

Çevreye Duyarlılık

Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak.

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi

Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek.

Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük

Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma.

Bilimsellik ve Yenilikçilik

Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime açık bir kurum olmak.


 

(412) 252 29 90 - [email protected]
© 2018 Diski - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü