Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu


Genel Müdürlüğümüz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personele yönelik 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesi kapsamında Unvan Değişikliğine girebilecek olan personelin yazılı sınavı 04.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sınav sonuçları 16.10.2020 tarihinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilmiştir.

Bu kapsamda yazılı sınavdan 60 ve üstü alan personelin sözlü sınavının Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde 26.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK PERSONEL

Adı Soyadı

Unvanı

Sınava Gireceği Unvanı

Servet Özkan İNTAŞ

Tekniker

Mühendis

Hüseyin BABAYİĞİT

Teknisyen

Mühendis

Canan ÇINKIR ERGİN

Bilgisayar İşletmeni

Mühendis


DOKÜMANLAR

(0 KB)

DİĞER DUYURULAR

Tüm Hakları Saklıdır 2021© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.