Mükerrer Ödemeler


  • Aynı faturayı birden fazla ödeme kanalından ödeyen aboneler, bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze bağlı DİSKİ Şube Müdürlüklerimize müracaat ederek, mükerrer ödedikleri tutarların banka hesaplarına (özellikle IBAN numaralarını yazmaları gerekmektedir) iadesini veya bir sonraki dönem faturalarından mahsup edilmesini isteyebilirler.
  • İade yapılacak kişi ile abone kaydı bulunan kişinin aynı kişi olması gerekmektedir. 
Tüm Hakları Saklıdır 2021© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.